• บริษัท เคเคเอ็นเนอร์จี รีซอร์สเซส จำกัด

ทีมงาน O&M คุณภาพที่จะเข้าไปช่วยบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ของคุณ
เพื่อแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำงานของระบบโซล่าเซลล์
ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานใหญ่ ตั้งแต่การตรวจอุปกรณ์ ไปจนถึงการออกรายการแก้ไข โดยมีรายการดังนี้

  1. ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้น้ำสะอาด
  2. ตรวจสอบความแตกร้าวของแผงโซล่าเซลล์
  3. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั้งหมด เพื่อดูว่า PV, Mounting และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ไม่หลวม
  4. ตรวจสอบสภาพสายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า สายไม่ย้อย หรือหย่อนลง ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดของสายว่ามาจากเหตุใด เช่น รังสี UV, สัตว์กัดสาย เช่น หนู, หรือจากสาเหตุอื่นใด
  5. ตรวจสอบความผิดปกติของ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. ตรวจสอบระบบ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Meteorological Stations), ระบบมอนิเตอร์, ระบบควบคุม และระบบ ALARM
  7. ตรวจสอบสถานะและความหนาแน่นของขั้วสายไฟ
  8. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า รวมทั้งสวิทช์และรีเลย์
  9. ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อสายดิน
  10. ตรวจสอบความร้อนของแผงโซล่าเซลล์และระบบฯ ด้วย Thermoscan
o&m-kke
o&m-kke
o&m-kke
OPERATION AND MAINTENANCE
OPERATION AND MAINTENANCE
OPERATION AND MAINTENANCE
o&m-kke-001
o&m-kke
o&m-kke