CONTACT US

เราเป็นมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน

สถานที่ตั้ง KK Energy Resources

ดำเนินการด้านธุรกิจพลังงาน และ ประหยัดพลังงานแบบครบวงจรทั้งออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนานวัตกรรม รวมถึงจัดหาแหล่งลงทุนให้กับลูกค้า สำนักงานใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น พนักงานบริษัท และ บริษัทในเครือ มากกว่า 50 คน

LineOA

@kkenergy

E-mail

kkeworldwide@gmail.com

Call Center

085-458-7676

Call Center

085-005-3654

Call Center

091-868-6106

LineOA

@kkenergy

Call Center

085-005-3654

Call Center

091-868-6106

สถานที่ตั้ง KK Energy Resources

บริษัท เคเคเอ็นเนอร์จี รีซอร์สเซส จำกัด

สำนักงานกรุงเทพฯ 109/1 วิภาวดีรังสิตซอย 16/13 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำนักงานประเทศพม่า No(124) Seik Kan Thar Road, hlaing Taryar Industrial zone 1 Yangon, Myanmar

สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์

Scroll to Top