งานนี้ที่เชียงใหม่ เล็กๆสำหรับ Home Office เราก็ทำนะคะ 40 kWp 😘
#KKE #ติดตั้งระบบโซล่า