ค่าบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ แพงไหม มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

แผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงใด ๆ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการใช้งานโซลาเซลล์แน่นอนว่าในระยะยาวจะต้องมีค่าใช้จ่ายและบำรุงรักษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เราควรมีการตรวจเช็คดูแลและบำรุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบพลังงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์

การบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืนยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่หรือเครื่องมือเพิ่มเติมในระยะยาวด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษานั้นเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญการบำรุงรักษาโซลาเซลล์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ ซึ่งได้แก่

ค่าบำรุงรักษาประจำปี

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ทุกปี รวมถึงการทำความสะอาดและการตรวจเช็คสภาพของโซลาร์เซลล์เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ค่าซ่อมแซม

ในบางกรณีที่โซลาร์เซลล์เสียหายหรือมีปัญหาในการทำงาน อาจจะต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่เพื่อให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายและอะไหล่ที่ต้องใช้

ค่าพื้นฐาน

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งรวมถึงค่าซื้อโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเกิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ค่าบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล์

การบำรุงรักษาที่ถูกต้องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโซลาเซลล์เป็นค่าบำรุงรักษาประจำปี ควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา จะต้องมีการประเมินในเรื่องของระบบน้ำ ระบบความปลอดภัย และ Location รวมทั้งบำรุงรักษาดูแลเรื่องของระบบตัวแปลงกระแสไฟฟ้า สายไฟ และแบตเตอรี่ที่ใช้ในการผลิต เพื่อการตัดสินใจเรื่องค่าบำรุงรักษาในการใช้โซลาเซลล์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ค่าบำรุงรักษาและค่าทำความสะอาดแผงโซลลาเซลล์

การทำความสะอาดแผงโซลลาเซลล์ควรมีบันไดสำหรับทางขึ้นที่จะเอาไว้สำหรับล้างแผงหรือเปล่า ถ้าไม่มีช่างซ่อมบำรุงต้องมีค่าอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน มีก๊อกน้ำสำหรับล้างแผงบนหลังคาหรือเปล่า แผงโซลลาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และเยอะมากกว่า 10 แผง ทีมช่างต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าไปล้างและต้องมี High Pressure Pump และถังน้ำ สำหรับเพิ่มแรงดันน้ำขึ้นบนหลังคา เราควรตรวจสอบว่าหลังคาที่ติดตั้งโซลาเซลล์เป็นประเภทไหน ถ้าเป็นกระเบื้อง อายุที่เกิน 5 ปี อาจจะโอกาสที่จะแตกได้ ทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงในการทำงาน ถ้าเป็นกระเบื้องซีแพค แปจะถี่และมีความแข็งแรงกกว่า ไม่อุ้มน้ำ ก็จะเสี่ยงน้อยกว่า ถ้าหลังคาคุณเป็นกระเบื้องทีมช่างต้องเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ไลฟ์ไลน์และคล้องเซฟตี้เบลล์ซึ่งก็จะเป็นค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นได้

ค่าบำรุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ 

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไปสักพักทำให่เกิดฝุ่นเกาะ และหากมีหนูหรือแมลงมาทำให้ระบบมีปัญหา หรือชำรุด เช่น สายไฟที่ขาด หรือเกิดร่องรอยต่าง ๆ ที่ทำให้สภาพโซลลาเซลล์ไม่สมบูรณ์ ถ้าตรวจพบก็ควรทำกการแก้ไขและซ่อมแซ่มให้เร็วที่สุด

ค่าบำรุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ 

ระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ นั้นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพที่บ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หรือชำรุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความเสื่อมสภาพของฉนวนและท่อ รอยกัดกร่อนต่าง ๆ รอยไหม้ การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภาพของสายดิน หากเกิดปัญหาดังกล่าวให้แจ้งผู้ที่มาติดตั้งมาซ่อมบำรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

ค่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่เป็นตัวสำรองไฟฟ้านั้น ต้องมีการตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ เช่น มีรอยแตกร้าวบริเวณก้อนแบตเตอรี่หรือเปล่า ร่องรอยการชำรุดรอยกัดกร่อนของแบตเตอรี่ คราบสกปรกไม่มีฝุ่น ควรตรวจสอบระดับแรงดันของแบตเตอรี่ ถ้ามีปริมาณที่อ่อนลงก็ควรจะเปลี่ยนก้อนแบตเเตอรี่นั้น

แผงโซล่าเซลล์นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน ซึ่งการบำรุงรักษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แม้แต่เล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการความสะอาดหรือสายไฟ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ และอิเล็กทรอนิกส์ของระบบโซล่าเซลล์  ถ้าหากเกิดการเสียหายไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซลลาเซลล์ การบำรุงดูแลรักษาระบบให้ทำงานปกติอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งสำคัญที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืนยาว

Scroll to Top