• บริษัท เคเคเอ็นเนอร์จี รีซอร์สเซส จำกัด

Solar Bot ระบบทำความสะอาดแผงโซล่าอัตโนมัติ

บริษัท เคเคเอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การล้างแผง เป็นเรื่องที่สะดวกสบาย และ มีมาตรฐานสูง.

นวัตกรรม ในการล้างแผงโซล่า

solarcell

คุ้มค่าการลงทุน

solarcell

ล้างแผงได้สะอาดหมดจด

solarcell

ตั้งเวลาการล้างแผงได้